Kort historisch overzicht, het ontstaan van het dorpshuis

Een kort historisch overzicht van het ontstaan van dorpshuis ‘de Terpring’

 

Wanneer is het begonnen? Een dorpshuis komt er niet zo maar vanzelf.
Vele jaren geleden bleek telkens weer dat ‘de Oude School’ te weinig ruimte had en te weinig mogelijkheden bood voor allerhande activiteiten.
Een dorpshuis moest er komen.
Krachten werden toen  gebundeld en het dorpshuis kwam er.

 

1963

 

1965

 

1966

 

 

Tekst overgenomen uit het programmaboekje ter gelegenheid van 15- jarig bestaan dorpshuis ‘de Terpring’.
Met dank aan Afke Dijkstra voor het ter beschikkingstellen van haar persoonlijk archief.

 

 

2013

Om deze datum niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft het bestuur besloten op de “kleine zaal” te vernoemen naar iemand die in een hele lange periode ontzettend veel gedaan heeft voor Brantgum en haar inwoners. Bestuurslid van het dorpshuis, oprichter van de Vogelwacht afd. Brantgum, stimulator en bestuurslid van de commissie Iepenloftpul, aanjager van de laatste grote verbouwing van het dorpshuis en PR man in hart en nieren.
Vanaf 19 oktober heet de “kleine zaal” dan ook Lammert Stellema zaal