Dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelangen Brantgum Foudgum Waaxens.
Dorpsbelang is opgericht in 1937, in maart 2000 is dorpsbelang een beschreven vereniging geworden.
Het doel is om de belangen van de dorpen te behartigen.
Ook wordt er in samenwerking met de activiteitencommissie en het dorpshuisbestuur verschillende activiteiten georganiseerd.