Bestuur

Het bestuur van dorpsbelang Foudgum, Brantgum en Waaxens

 

Voorzitter: Femke de Groot

Secretariaat: Styntsje Grijpstra

Penningmeester: Auke Talsma

Lid: George Triemstra

 

Adres secretariaat:
F. Haverschmidtwei 4, 9154 BA Foudgum
dorpsbelang@brantgum.com