De activiteitencommissie

De activiteitencommissie werkt nauw samen met Dorpsbelang en Dorpshuis.
Deze commissie staat onder verantwoordelijkheid van het Dorpsbelang.

 

Klaas Rienks (voorzitter)
Thea Hiemstra (notuliste)
Nico Timmermans
Johan Visser
Geertje Boersma
Chantal Veldema