Brantgum

Brantgum is een dorp in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland (Nederland). Het ligt
ten noordwesten van Dokkum, aan de N356, en heeft ongeveer 220 inwoners (2004).
Brantgum wordt in 1450 genoemd in de huwelijksakte van Aede Jongema Teytsma en Harka Eijsingha.
De kerk van Brantgum is gebouwd in de 12 eeuw. Koor en toren zijn er in latere eeuwen aan
toegevoegd. Brantgum is de geboorteplaats van de schilder Ids Wiersma. In het dorp staat een
standbeeld voor hem, dat gemaakt is door de beeldhouwer Gosse Dam.