Wapen en vlag

Het wapen en de vlag van Brantgum

De neergaande richting van de balk is ontleend aan het wapen van Westdongeradeel.
De balk verwijst verder naar de grote weg Holwerd-Dokkum, die Brantgum doormidden snijdt.
Het penseel is een aandenken aan de schilder Ids Wiersma.
Een schilder werkt met olieverfkwast naar boven, vandaar de richting.
Het Catharinrad verwijst naar de kerkpatroon.
De lelie komt uit het wapen Rinnerda.
De kleuren van dit Rinnerdawapen, rood en wit bepalen de hoofdkleuren van het wapen. Het goud van de penseel is een esthetische kwestie.

 

Het wapen van Brantgum is een zuivere tegenhanger van het wapen van Foudgum.
De vlag is van het wapen afgeleid