Waaxens

Waaxens is een dorpje in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland (Nederland), en telt ongeveer 35 inwoners.
Waaxens ligt vlakbij de dorpen Brantgum en Foudgum, aan de provinciale weg de N356 tussen Dokkum en Holwerd. Met name veel mensen komen naar het dorp op weg naar Ameland.
Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Waaxens deel uit van de voormalige gemeente Westdongeradeel.