De Waaksumer pastorie

De Waaksumer pastorie

Architect Gerrit August van der Meulen bouwde haar in 1894 naar voorbeeld van de voorname pastorie van Stiens in een toen al gedateerde neorenaissance stijl.
Ook het interieur is bijzonder rijk vormgegeven met stucwerk en zwaar geprofileerde sierbetimmeringen.
De latere kunstenaar Ids Wiersma heeft als schildersknecht hier mee geholpen.

 

Een bijzonderheid is de wijngaardslak die oorspronkelijk in de pastorietuin voorkwam, maar zich nu in de wijdere omgeving heeft verspreid.
Deze van oorsprong in Zuid-Limburg inheemse slakken zijn ooit als hobby door een dominee gekweekt.

 

In de eerste helft van de 19e eeuw werd de pastorie bewoond door Rinse Rinses Posthumus, een sociaal bewogen en theologisch modernistische dominee.
Van hem is de uitspraak “as de riken net nei de earmen geane, sille de earmen nei de riken komme”.

 

In de pastorie woonde veel later ds. Jaap Jetzes Kalma, Nederlands- en Friestalig auteur van een omvangrijk repertoire over de geschiedenis van Friesland.
Hij verleende in oorlogstijd joodse meisjes een onderduikplaats door ze als tsjinstfammen aan te stellen.