Wapen en vlag

Het wapen en de vlag van WAAXENS
Het bouwwerkje stelt voor het voornaamste gebouw van Waaxens, de poort van de Sjuxma-State, met in de topgevel een lelie uit het familiewapen Sjuxma.
De Sjuxma-State staat pal aan de hoofdweg.
Die hoofdweg, lopend van Dokkum naar Holwerd, dwars door Waaxens, wordt weergegeven door de blauwe balk, rechtsschuin als verwijzing naar Westdongerdadeel. Wat betreft deze schuinbalk maakt het wapen en de vlag van Waaxens deel uit van de trits Brantgum-Foudgum-Waaxens, allen met dezelfde balk voor de grote weg van Holwerd naar Dokkum.
Het rood en blauw verbindt de symbolen van Waaxens met die van Brantgum en Foudgum.
Het goud is gekozen vanuit estetische overwegingen.
De vlag is afgeleid van het wapen.