Ids Wiersmaschool

De Ids Wiersmaschool is een openbare basisschool.
De eerste school in Brantgum stamt waarschijnlijk uit de tijd rond 1540.
De bekostiging van de school bestond uit de opbrengsten van landerijen van de kerkvoogdij.
Pas in 1871 kwamen de kosten voor onderwijs ten laste van de gemeente.
In 1989 zijn we verhuisd van het oude schoolgebouw aan de Ids Wiersmastraat naar het nieuwe gebouw in de Stemhuisstraat 1.