Begrafenisvereniging Brantgum – Waaxens

De vereniging, opgericht op 6 november 1914,
is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

 

De vereniging is deskundig en bovendien vertrouwd met uw eigen omgeving,
wat een persoonlijk afscheid waarborgt.

 

De begrafenisvereniging heeft geen commercieel doel, maar is er om het belang van de leden te behartigen.

 

Wat de vereniging voor u doet:
– Bode is dag en nacht bereikbaar
– In geval van overlijden verzorging thuis
– Het regelen van en assisteren bij rouwdiensten, begrafenisplechtigheden en crematies
– Het doen van aangifte van overlijden en verder formaliteiten
– Indien gewenst hulp bij het opstellen van een rouwbrief en/of advertentie
– Het geven van opdracht aan drukker en dagbladen
– Verzorgen van een condoleance register

 

Bestuur

 

Bode:
Mevr. Klaske Elzinga-Dijkstra
Nijbuorren 5
9137 SK Oosternijkerk
Tel: 06 20620647