Biljartclub

Herenbiljart

Op donderdagavond om de 14 dagen wordt er in de 
Lammert Stellema zaal gebiljart, maar ook kun je langs komen voor een praatje.
 Kosten zijn 2 euro per avond
Aanvang: 20.00 uur
Inlichtingen Jitze Grijpstra tel. 562606

 

Datums 2016-2017:
6 oktober – 20 oktober
3 november – 17 november
1 december – 15 december
12 januari – 26 januari
9 februari – 23 februari
9 maart – 23 maart

 

Het bestuur wenst u veel caramboles toe.