Fugelwacht

De Vogelwacht Brantgum e.o. heeft in 2011, haar 25 jarig jubileum gevierd.
Naast het bestuur zijn nog ongeveer 12 nazorgers, die zich ieder voorjaar inzetten voor hoofdzakelijk de weidevogels.

 

De nazorg bestaat voornamelijk uit het, waar nodig, markeren van nesten voor werkzaamheden op het land en te beschermen tegen grazend vee.
Ook het verrichten van tellingen van nesten en broedparen (van alle voorkomende vogels in het rayon)
Vogelwacht Brantgum is afdeling van de BFVW (Bond Friese VogelWachten).
Alle gegevens zoals aantallen en broedresultaten worden hier verzameld.
Zo krijgen we een goed beeld van de vogelstand.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur.
Ook bent u welkom op de leden vergadering, deze wordt ieder jaar gehouden
op de laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur in dorpshuis ‘de Terpring’ in Brantgum.

 

Bestuur Fugelwacht