Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging

Voor inlichtingen Jo Flameling tel. 561598.

 

Een keer in de 14 dagen komt de vrouwenvereniging samen in “de Ald Skoalle” in Brantgum, voor een gezellige avond.
De vrouwenvereniging heeft een gevarieerd programma. Momenteel telt de vrouwenvereniging 17 leden.

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!