Begrafenisvereniging Brantgum - Waaxens

Overlijden is niet een populair onderwerp om over te praten, maar het is wel een werkelijkheid. Op een bepaald moment krijgt iedereen er mee te maken. Hoe geef je de uitvaart vorm: kies je voor begraven of cremeren, hoe organiseer je de rouwdienst, hoe doe je aangifte van het overlijden en welke formele zaken moeten verder geregeld worden bij een overlijden. Onze bode, die bij onze begrafenisvereniging is aangesloten, kan hierbij helpen. Ook kan de hele uitvaart onder deze deskundige leiding worden geregeld naar de wens van de nabestaanden.

Om onze begrafenisvereniging in te kunnen schakelen moet je er lid van zijn. Tot je 18e verjaardag ben je via je ouders lid van onze vereniging, daarna wordt je automatisch zelf lid. Je betaalt vanaf je 18e jaarlijks een contributie van € 16 (tarief in 2017). Wanneer je op latere leeftijd lid wilt worden, betaal je een instappremie. Onze penningmeester handelt de gehele financiële administratie van de uitvaart af en maakt daarna een totaalfactuur op voor de nabestaanden, hierop wordt de korting van € 700,- (tarief in 2017) van onze vereniging verrekend. Daarnaast krijgen ze ook korting op de diensten van de begrafenisvereniging, zoals de bode, dragers, huur materieel.

Het is ook mogelijk nog een aanvullende uitvaartverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij, Deze verzekering dekt dan de overige kosten van de uitvaart. De ervaring van onze penningmeester leert dat een uitvaart hier gemiddeld tussen de € 3.000,- en de € 5.000.- kost.

De begrafenisvereniging Brantgum - Waaxens is aangesloten bij de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. Ze bestaat uit vrijwilligers en heeft geen commercieel doel, maar is er om het belang van de leden te behartigen.

Voor meer informatie neemt u contact op met: Femke de Groot – Raaijmakers, begrafenisvereniging@brantgum.com Tel. 0519-561411 of 06-13685120

...↑

Bode

Beste leden,
Mijn naam is Watse Elzinga, vanaf dit jaar volg ik mijn moeder Klaske Elzinga-Dijkstra op als uitvaartverzorger. Zo zal ik ook voor uitvaartvereniging Brantgum en Waaxens als bode actief zijn. Ik vertel daarom graag wat meer over mijzelf. Ik ben geboren en getogen in Holwerd, nu woon ik samen met mijn vrouw Marjanne en onze twee kinderen Marc en Fardau in Oosternijkerk.

Al jarenlang volg ik mijn moeder in haar werk als uitvaartverzorger en ik vond haar manier van werken altijd heel waardevol om te zien. Na 25 jaar heeft zij, op 68-jarige leeftijd, aangegeven dat ze graag wat meer naar de achtergrond zou willen treden. Ik heb haar regelmatig ondersteund bij de werkzaamheden en voor ons was het dan ook al lang onderwerp van gesprek dat ik haar werk graag zou willen overnemen. Inmiddels werken we volledig samen zodat zij stapsgewijs naar haar pensioen kan toeleven en ik zoveel mogelijk van haar ervaringen kan leren. De rust, zorg en toewijding die zij in het werk laat zien zijn voor mij net zo belangrijk.

Met het samenwerkingsverband in Uitvaartzorg Noordoost-Friesland met  Marianne Zeilinga en Ruurd Verbeek is er altijd een goede achterwacht, en deze samenwerking zal met mij doorgaan. Bovendien blijft mijn moeder nog verbonden met het werk en neemt ze nu nog geen definitief afscheid. Mocht u eens persoonlijk willen kennismaken of vragen hebben ben ik te allen tijde bereikbaar op onderstaand nummer.

Met vriendelijke groet,

Watse Elzinga

06-51640661

...↑

Het Bestuur

Voorzitter:Jan Siebe Hiemstra
Secretaris:Jan Visser
Penningmeester:Femke de Groot - Raaijmakers
Lid:Roely Rienks
Lid:Dirk-Pieter van der Schaaf
Email:begrafenisvereniging@brantgum.com

...↑

Adres / Contact

Adres secretariaat:
Heilige Weg 1
9152 BE  Waaxens
Tel.  0519 562528
begrafenisvereniging@brantgum.com

Adres penningmeester / ledenadministratie:
van Harinxmawei 2
9152 BH  Waaxens
Tel. 0519 561411

...↑

Over de Vereniging

De vereniging, opgericht op 6 november 1914, is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

De vereniging is deskundig en bovendien vertrouwd met uw eigen omgeving, wat een persoonlijk afscheid waarborgt.

De begrafenisvereniging heeft geen commercieel doel, maar is er om het belang van de leden te behartigen.

Wat de vereniging voor u doet:

  • Bode is dag en nacht bereikbaar
  • In geval van overlijden verzorging thuis
  • Het regelen van en assisteren bij rouwdiensten, begrafenisplechtigheden en crematies
  • Het doen van aangifte van overlijden en verder formaliteiten
  • Indien gewenst hulp bij het opstellen van een rouwbrief en/of advertentie
  • Het geven van opdracht aan drukker en dagbladen
  • Verzorgen van een condoleance register

...↑