Kaatsvereniging 'Alles Aan De Hang'

SponsorPartij van zondag 19 september groot succes.

Geplaatst 23 september | Kaatsvereniging 'Alles Aan De Hang'

Afgelopen zondag 19 september was er een kaatspartij op sportveld 't Leegje te Brantgum. Spontaan hadden zich een aantal geweldige sponsoren gemeld en mede daardoor ontstond deze wedstrijd met flinke prijzen (kransen en geldprijzen/cadeaubonnen twv. € 50, € 30, € 20 en € 10) Daarnaast werd er aan spelers en bestuur nog een BBQ aangeboden door de sponsoren 'De Vries Multiservice' en 'Garage Duc' waar ook het publiek zich tegen betaling voor kon opgeven. Kaatsen met een hapje en een drankje en een BBQ als toetje.

Er stonden 8 parturen op de lijst en deze waren allemaal zeer aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk ging de finale van de afvalronde tussen het partuur van Berry Sjoerdstra cs en Durk-Pieter Hiemstra cs waarbij op een stand van 5-4 en 6-6 het partuur van Berry Sjoerdstra, Jeffrey Drost en Sjoerd Vlasman (foto achter vlnr) aan het langste eind trokken en de 3de prijs in ontvangst mochten nemen. De 4de prijs ging naar Durk-Pieter Hiemstra, Harry Steegstra en Gerrit Dijkstra. (Foto voorgrond vlnr)

In de winnaarsronde ging de strijd tussen Johannes de Groot cs en Jitze Grijpstra cs.
Het partuur van Jitze nam al snel een 4-1 voorsprong, maar Johannes en consorten vochten zich langzaam terug in de wedstrijd en gingen er op een stand van 5-5 en 6-2 met de kransen vandoor. 1ste prijs (Foto achter vlnr) Johannes de Groot, Rick v/d Meer en Jelle-Auke Vrieswijk,
2de prijs (Foto voor vrnl) Jitze Grijpstra, Wietse Vlasman en Jan-Dirk Noordstra.

Mede dankzij de sponsoren, het volop aanwezige publiek en het perfecte weer was het een super geslaagde dag. Het bestuur wil iedereen bedanken en hopen dat jullie volgend seizoen weer van de partij zijn.

Sponsoren:

  • De Vries Multiservice, Brantgum.
  • B&B Jorito, Brantgum
  • Betech, Groningen
  • Pets&Co Broekema Damwâld/Dokkum
  • Us Hiem Hoveniers, Brantgum
  • Garage D.U.C., Dokkum

Bestuur

Voorzitter: Jitze Grijpstra
Secretariaat: Sjoerdtje Tinga - de Vries
Penningmeester: Hendrika Kingma
Lid: Dirk-Pieter van der Schaaf
Lid: Harry Greydanus
Email: kaatsclub.brantgum@hotmail.com
Facebook pagina: Alles Aan De Hang

...↑

De eerste Keatspartij van 2021 zondag 27 juni om 13:00 uur

Geplaatst 14 juni 2021 - bijgewerkt 28 juni | Kaatsvereniging

Na meer dan een jaar werd er eindelijk weer gekaatst in Brantgum. 4 parturen en perfect weer voor kaatsers en publiek. Elk partuur moest 3 x aan de bak en dat leverde mooie partijen op waarbij de eindstand niet altijd een juiste afspiegeling van de wedstrijd was.

Uiteindelijk waren het Botte De Vries, Sjolle van der Schaaf en Rick van der Meer die de minste fouten maakten en de eindzege veilig konden stellen.

De 2de prijs werd door een nipte overwinning in de laatste partij nog net met 1 punt verschil gewonnen door Wietse Vlasman, Harry Greydanus en Douwe Dijkstra. Al met al een geslaagde middag voor kaatsers en publiek.

Overzicht deelnemers en punten

...↑