Kaatsvereniging 'Alles Aan De Hang'

De eerste Keatspartij van 2021 zondag 27 juni om 13:00 uur

Geplaatst 14 juni 2021 - bijgewerkt 28 juni | Kaatsvereniging

Na meer dan een jaar werd er eindelijk weer gekaatst in Brantgum. 4 parturen en perfect weer voor kaatsers en publiek. Elk partuur moest 3 x aan de bak en dat leverde mooie partijen op waarbij de eindstand niet altijd een juiste afspiegeling van de wedstrijd was.

Uiteindelijk waren het Botte De Vries, Sjolle van der Schaaf en Rick van der Meer die de minste fouten maakten en de eindzege veilig konden stellen.

De 2de prijs werd door een nipte overwinning in de laatste partij nog net met 1 punt verschil gewonnen door Wietse Vlasman, Harry Greydanus en Douwe Dijkstra. Al met al een geslaagde middag voor kaatsers en publiek.

Overzicht deelnemers en punten

...↑

Bestuur

Voorzitter: Jitze Grijpstra
Secretariaat: Sjoerdtje Tinga - de Vries
Penningmeester: Hendrika Kingma
Lid: Dirk-Pieter van der Schaaf
Lid: Harry Greydanus
Email: kaatsclub.brantgum@hotmail.com
Facebook pagina: Alles Aan De Hang

...↑