Nieuws: Data Kerkdiensten Brantgum 2023
  • 2 april Palmpasen
  • 16 juli
  • 8 oktober
  • 31 december

Adres & Contact gegevens

  • ☏ A vd Schaaf; 0519-561426

Archief

zat 31 december - Oudjaars Kerkdienst

zat 24 december - Kerstdienst + Dorpshuis

Aansluitend Kerstborrel in het Dorpshuis

Cursus ‘Is geloven nog wel van deze tijd?’

geplaatst 19 augustus 2022 | Ds. K. van Wijngaarden

UPDATE: De tweede avond van de kennismakingscursus is op woensdag 9 november om 19:30uur in De Vermaning te Holwerd. De eerste avond van de kennismakingscursus heeft plaatsgevonden op woensdagavond 26 oktober in de Nicolaaskerk te Blija.

Misschien hoort u mensen wel eens iets zeggen over geloven en de tijd waarin wij leven. Misschien heb je zelf ook wel vragen over God, over Jezus, over geloven en de kerk? Die vragen zijn er altijd al geweest. Daarom hopen we vanaf oktober, bij voldoende deelnemers, een nieuwe cursus hierover te kunnen beginnen.

Zou je meer willen weten over geloof? Het ontstaan van het christendom, wat er geloofd wordt of juist niet geloofd wordt, de kenmerken en waarden van het christendom, waarom er zoveel verschillende kerken zijn, hoe de kerk is georganiseerd, wat haar dromen zijn en de verschillende vormen van doop? Dan is deze kennismakingscursus iets voor u/jou. In 4 avonden word je meegenomen naar deze onderwerpen. Zo krijg je in korte tijd veel te horen over geloof en eeuwenlang kerk-zijn en ontdek je de uitdagingen van de kerk van de 21e eeuw.

Zondag 10 juli 2022 - Uitnodiging kerkdienst Brantgum - 9:30uur

geplaatst 4 juli 2022 | Kerkenraad Brantgum/Waaxens

Wij nodigen u van harte uit voor de kerkdienst van a.s. zondag om 09:30 uur in Brantgum.

  • Voorganger: Ds. Karel van Wijngaarden
  • Organist: Sjoerd Schaaf

Na de dienst is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe dominee Ds. Karel van Wijngaarden en zijn echtgenote Ingeborg, onder het genot van een kop koffie of thee.

Wij zien u graag aanstaande zondag.

Kerkenraad Brantgum/Waaxens

Toren Brantgum weer opgeleverd na onderhoud

geplaatst 29 juli 2021

BRANTGUM – Woensdagmiddag 21 juli werd de kerktoren bij de Hervormde Kerk van Brantgum weer opgeleverd na een periode van onderhoud. De toren stond de afgelopen tijd in de steigers om zo te kunnen werken aan het reguliere onderhoud.

Op de foto, van links naar rechts: Willem de Graaf, Doede van der Werff en Ab van der Veen.

Bouwbedrijf van der Werff uit Dokkum stortte zich op het herstel van voeg- en metselwerk, het herstel, behandelen en schilderen van ijzeren onderdelen en houtwerk en het herstellen van het leiendak van de torenspits. Ook de windhaan is weer voorzien van 24-karaats dubbel torengoud en teruggeplaatst.

9 feb 2020 - Restauratie & opening kerk Brantgum

geplaatst op 25 februari 2020