Nieuws / Actueel

Blij nieuws... we hebben nieuwe bestuursleden voor het dorpshuis!!!

Geplaatst op 3 augustus 2018

 • Sjoerd Schaaf
 • Geertje Visser
 • Geja de Vries
 • Jorrit Fekkes
 • Sikke Broersma

Beste Sjoerd, Geertje, Geja, Jorrit en Sikke hartstikke bedankt dat jullie je voor de bestuursfunctie hebben aangemeld!

Ook blij? Laat een berichtje achter.

...↑

Bestuur

Voorzitter:
Joop Dammers
Secretariaat:
Ina vd Woude
Penningmeester:
Elly Leijstra

...↑

Adres & Contact gegevens

 • Stichting Dorpshuis ‘de Terpring’
 • Roosterweg 6
 • 9153 BR Brantgum
 • ☏ 0519 561533
 • dorpshuis@brantgum.com

...↑

Donateurs / donatie

Vaste donateurs van het dorpshuis zijn een belangrijke en duurzame financiële ondersteuning gericht op het behoud en voortbestaan van Stichting dorpshuis de Terpring Brantgum en haar doelstellingen.

Naast deze vaste manier van steunen is iedere financiële steun natuurlijk van harte welkom. Derhalve kunt u ook eenmalig, of wederkerend doneren zonder dat u donateur hoeft te zijn, door digitaal over te boeken. Donateur worden kan natuurlijk ook.

Het rekeningnummer is:
NL 12 INGB 0009 6985 43
t.n.v;Stichting dorpshuis de Terpring Brantgum

Donateurs kunnen hun jaarlijkse donatie ook via de bank overmaken. Vermeld dan als kenmerk "donateur".

Wilt u eenmalig een donatie doen, vermeld dan als kenmerk "donatie"

Dank aan de donateurs en iedereen die heeft gedoneerd of dat nog gaat doen namens de stichting / het bestuur.

...↑

Geschiedenis Dorpshuis

Een kort historisch overzicht van het ontstaan van dorpshuis ‘de Terpring’

Wanneer is het begonnen? Een dorpshuis komt er niet zo maar vanzelf.
Vele jaren geleden bleek telkens weer dat ‘de Oude School’ te weinig ruimte had en te weinig mogelijkheden bood voor allerhande activiteiten. Een dorpshuis moest er komen. Krachten werden toen gebundeld en het dorpshuis kwam er.

1963
 • 23 april: Eerste vergadering ter oprichting van Stichting Dorpshuis in de Oude School te Brantgum. Verslag van meester v.d. Baan: bouwkosten ca. 85.000 gulden
 • 25 april: Voorlopig stichtingsbestuur gekozen
 • 29 april: Verdeling van de functies.
  J. A. v.d. Baan (voorzitter), C.Wiersma-Kramer (secretaresse), G. Tiedema (penningmeester), A. Dijkstra-Olivier en S.L. Dijkstra (propaganda).
 • 16 mei: Voorlichtingsavond in de N.H. kerk te Brantgum. Aanwezig 53 personen. Burgemeester Bekius: Het dorpshuis moet er komen wil Brantgum leefbaar blijven. Tevens zal er dan van de gemeente meer belangstelling zijn voor woningen en misschien enige werkgelegenheid tot stand worden gebracht.
 • 1 okt: Doornemen en versturen van exploitatie begroting en tekeningen van het dorpshuis.
 • 19 okt: De akte is gepasseerd met de statuten van het dorpshuis.
1965
 • 20 sept: De bouwvergunning is verleend. De bouw is opgedragen aan J. Pols te Brantgum voor 69508,70 gulden en het schilderwerk aan S. Terpstra te Brantgum voor 6587 gulden. De bouw is reeds begonnen. Meester v.d. Baan zal gevraagd worden ‘de eerste steen’ te leggen in november.

...↑

1966
 • 12 juli: Op de vergadering de heer Wiggleman, Brantgum zal nog voor de winter aardgas krijgen.
 • 3 okt: R.J. Wiersma wordt bereid gevonden, de functie van beheerder voorlopig op zich te nemen.
 • 30 nov 15.00 uur: Officiële opening van het dorpshuis.
 • 6 dec: Eerste bestuursvergadering in dorpshuis ‘de Terpring’.

Tekst overgenomen uit het programmaboekje ter gelegenheid van 15- jarig bestaan dorpshuis ‘de Terpring’.
Met dank aan Afke Dijkstra voor het ter beschikkingstellen van haar persoonlijk archief.

2013
 • Op zaterdag 19 oktober 2013 was het precies 50 jaar geleden dat de akte gepasseerd is waarin de statuten staan beschreven van het dorpshuis.

Om deze datum niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft het bestuur besloten op de 'kleine zaal' te vernoemen naar iemand die in een hele lange periode ontzettend veel gedaan heeft voor Brantgum en haar inwoners. Bestuurslid van het dorpshuis, oprichter van de Vogelwacht afd. Brantgum, stimulator en bestuurslid van de commissie Iepenloftpul, aanjager van de laatste grote verbouwing van het dorpshuis en PR man in hart en nieren.
Vanaf 19 oktober heet de 'kleine zaal' dan ook Lammert Stellema zaal

...↑

Sponsoren programmaboekje dorpshuis 2016/2017

Onderstaande links zijn links naar 'externe' websites, u verlaat dus deze site bij het aanklikken. Deze lijst moet nog bijgewerkt worden op actualiteit van sponsoren (todo dorpshuis), en op werkzaamheid van de links, niet alle links wijzen meer naar een bestaande site/pagina. (todo website). Maar het leek mij wel aardig om ze nog even over te nemen van de oude site.

...↑

Reacties

Greet Rubertus  04 Aug 2018
Een nieuw bestuur voor het dorpshuis! Prachtig nieuws.
Ik wens jullie heel veel succes
Ankie Adema  04 Aug 2018
Dat is heel goed nieuws. Ik wens jullie veel moed, vertrouwen en succes!
Riekje  06 Aug 2018
Wat fyn dat dêr wer minsken binne,dy us moetingsgebou iepen hâlde!!dankjewol en hiel folle sukses.
*Naam:
Email:
Waarschuw me als er reacties op deze pagina zijn
Email adres verbergen
*Tekst:
 

...↑