Nieuws / Actueel

Friese plaatsnamen in gemeente Noardeast-Fryslân.

Geplaatst 20 april 2021| Dorpsbelang

De bestuurders van deze gemeente willen de naam Waaxens wijzigen in de friese naam Waaksens. De dorpsbewoners mogen kiezen wat ze willen.

Het blijkt dat alle bewoners van Waaxens willen dat de naam blijft zoals die nu is: Waaxens.

Omdat er in de gemeente Súdwest-Fryslân ook al een plaats ligt die Waaksens heet, is kans op verwarring erg groot. Ook bij gebruik van navigatie is het risico op verkeerd aanklikken van de plaatsnaam groot en dan zit je wel 3 kwartier rijden van de juiste bestemming.

Het is bij begrafenissen voorgekomen dat men hierdoor te laat kwam, en ook bezoekers voor de inwoners hebben hier wel eens mee te maken.

Bij agrarische bedrijven in ons dorp komt het voor dat leveranciers in Waaksens het betreffende bedrijf zoeken , terwijl ze in Waaxens moeten zijn. En dit is natuurlijk van zakelijk belang.

Een argument is ook dat een Friese plaatsnaam niet perse het gebruik van de Friese taal bevordert. De inwoners van Waaxens voelen zich thuis bij deze naam, WIJ WILLEN GEEN ANDERE NAAM VOOR ONS DORP!!!

Dorpsbelang Brantgum, Waaxens, Foudgum

...↑

Voorstel Friese plaatsnaam Waaksens ipv Waaxens

Geplaatst 5 maart 2021| Gemeente via Dorpsbelang

Dit bericht is voor de bewoners van Waaxens bestemd. Wil je reageren dan graag een mail naar dorpsbelang@brantgum.com of gebruik onderstaand mailformulier, zodat wij aan de gemeente door kunnen geven dat wij het met hun voorstel oneens zijn.

Lees de brief Waaxens-plaatsnaam.pdf

Willen wij de friese naam dan hoeven we niet te reageren.

...↑

Vervanging bomen Ids Wiersmastrjitte

Geplaatst op 16 december 2020 bijgewerkt 5 maart 2021| Gemeente via Dorpsbelang

De bomen die tussen het fietspad en de hoofdweg aan de Ids Wiersmastrjitte staan zijn in een dusdanige slechte conditie dat wij besloten hebben ze te rooien. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt.

De huidige bomen worden vervangen door Ulmus 'Rebona' [iep] Een iep soort die resistent is tegen iepziekte. De werkzaamheden hieraan zullen deze winterperiode plaatsvinden.

Met vriendelijke groet/Mei freonlyke groetnis,

J.Tjeerdsma
BOR medewerker Gemeente Noardeast-fryslân

...↑

Het Bestuur

Voorzitter: Auke Talsma
Secretariaat / Penningmeester Roely Wiersma
Lid: Styntsje Grijpstra
Lid: Jenne Tania
Email: dorpsbelang@brantgum.com
Contact

Formulier wordt gemailed naar: dorpsbelang@brantgum.com