geplaatst 30 april 2022

Zondag 22 mei 'Albert Veldema Partij' - Brantgum

Kaatsvereniging Alles aan de Hang te Brantgum organiseert zondag 22 mei 2022 vanaf 13:00 uur weer de 'Albert Veldema Partij'. Deelname is voor dames en heren vanaf 13 jaar.

Opgave kan tot en met donderdagavond 19 mei bij een bestuurslid, of via de mail. (zie flyer) Inleg voor leden is 3,- p.p. / niet leden 5,- p.p. Graag de inleg voor aanvang van de wedstrijd betalen bij een bestuurslid.

Kaatst u niet mee? Kom toch gerust gezellig en fijn langs de lijn!

geplaatst 10 mei 2022

18 mei uitnodiging Mantelzorgcafé plus - en programma mei

18 mei Mantelzorgcafé Plus ‘Familievertrouwenspersoon GGZ en Verslavingszorg’

  • Wanneer : 18 mei, 19.30 u.– 21.00 u.
  • Locatie : MFC De Beijer, Rinsumageast.
  • Aanmelden : kan tot dinsdag 17 mei bij Baukje Brander, 0519-292223 of b.brander@het-bolwerk.eu

In ons vorige bericht vertelden we dat het onderwerp ‘cliëntondersteuning’ voor 18 mei op het programma staat. Dit onderwerp komt te vervallen en daarvoor in de plaats hebben we familievertrouwenspersoon Jettie Zijlstra uitgenodigd. Zij vertelt o.a. over samenwerken in de driehoek naaste-patiënt-professional en over de weg verplichte GGZ.

Meer informatie is te lezen in de uitnodiging, zie flyer/afbeelding. Het mantelzorgcafé Plus is ontmoeting voor mantelzorgers of naasten van iemand met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving.

Programma ...

geplaatst 2 mei 2022

Programma Plusbus mei - juni 2022

geplaatst 5 april 2022

Oproep van Bogdan voor Olga uit Ukraïne

geplaatst 7 februari 2022 | via mail aan Dorpsbelang

Oproep gezocht onbeschreven ansichtkaarten

Ik ben lichamelijk gehandicapt en ik verzamel onbeschreven kleurenansichtkaarten en zelfklevende stickers van steden, dorpen en buurtschappen in uw provincie. Heeft u wellicht dergelijke kaarten en stickers voor mij ?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank,

J.E. (Jos) Walraven

(antwoorden aan; kroosbliek @ ziggo.nl zonder spaties heeft u kaarten die u meteen wilt opsturen mail dan naar mail @ brantgum.com voor adres van Jos Walraven)

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

Vitale Waddenkust

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

geplaatst 3 januari 2022 | De Bibliotheek Noord Fryslân

Gratis bibliotheek abonnement van 18-30 jaar

Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed: met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar was de bibliotheek altijd al gratis. Maar nu kan een nog grotere groep kosteloos gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.

Waarom? Die vraag wordt ...

geplaatst 26 december 2021 | Stichting Welzijn het Bolwerk

Gezocht vrijwillige chauffeurs voor project Dag en Doen

Beste vrijwilliger, Lijkt het u/ jou leuk om als chauffeur aan de slag te gaan? Wij zijn voor het project Dag en Doen op zoek naar vrijwilligers.

Dag!enDoen! is het nieuwste...

geplaatst 27 november 2021 | Gemeente Noardeast-Fryslân

Herstel wegbewijzering looproute

"Voor het geval jullie het nog niet al zelf hadden gezien, met dank aan de werkleider, ter info de bijlage (foto), de wegbewijzering is hersteld! Mei freonlike groetnis,
Durkje Boersma | Doarpe- en wikekoördinator, Gemeente Noardeast-Fryslân"

geplaatst 20 november 2021 | Gemeente Noardeast-Fryslân

geplaatst 15 september 2021 | Stichting Welzijn Het Bolwerk via Dorpsbelang

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Update april 2022

Kuier fan Brantgum wandeltocht

Nieuws van het bestuur van de Kuier fan Brantgum.
Het bestuur heeft de gehouden wandeltochten van de Kuier fan Brantgum eind maart 2022 geëvalueerd. De doelstelling was om door de wandeltochten zoveel mogelijk geld op te halen voor goede doelen, de gehouden wandeltochten vergden steeds meer inspanning van het bestuur en vrijwilligers. Helaas resulteerde dit niet in meer deelnemers van de wandeltochten, ook bleef er na alle inspanningen te weinig geld over om aan de goede doelen te kunnen geven.

Al met al heeft het bestuur van de Kuier fan Brantgum besloten om te stoppen met het organiseren van wandeltochten. Het geld wat nog in de pot stond is deels gegeven aan de Vereniging MS Friesland en De stichting hersentumoren.

Iedereen die meegeholpen heeft aan de Kuier fan Brantgum willen wij als bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet en ondersteuning.

Het bestuur Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

...
Kuier fan Brantgum
Wordt niet meer georganiseerd