Concept Taakverdeling Dorpshuis v4.00

Geplaatst op 26 mei 2018

... Naar Pagina >>

...↑

Brantgum zoekt; Enthousiaste spelers voor het openluchtspel van juni 2019

Geplaatst op 14 juni 2018

We spelen "de Lêste Floed" naar het nieuwste boek van Durk van der Ploeg. Onze schrijfster is Baukje van Hijum en de regie is in handen van Atsje Lettinga..

Het wordt vast weer fantastisch !!!

.

MEEDOEN?

Kom dan naar één van onze auditie avonden....

  • Woensdag 4 juli of
  • Donderdag 12 juli a..s.

19.30 uur in dorpshuis "de Terpring" in Brantgum Opgave via onderstaande mail o.v.v. datum en naam.

We ontmoeten je daar graag.

mail: info@iepenloftspulbrantgum.nl
Website: www.iepenloftspulbrantgum.nl

... Naar Pagina >>

...↑

Uitslag Leden Partij 10 juni 2018

Onder mooie omstandigheden werd op het Brantgumer Leechje een (leden) kaatswedstrijd gehouden. De kransen zijn beschikbaar gesteld bloemenboetiek 't BLOMKE te Ferwert. De vijf parturen streden in competitieverband om de hoogste eer.

  • De 1ste prijs was voor:DP Hiemstra, Pieter Toren en Sjoukje Kooistra.
  • De 2de prijs was voor:Botte Hijma, Jitze Grijpstra en DW Toren.
... Kaatsvereniging - uitslagen

...↑

5 juni 2018, Komkommertijd - korte video schoonmaken dorpshuis

Geplaatst op 5 juni 2018

Het was in eerste instantie niet de bedoeling om dit filmpje online te zetten. Maar omdat er verder weinig tot niets nieuws is te melden, is in overleg met de schoonmaakvrijwilligers besloten dit korte, en mogelijk inspirerende filmpje van de buitenom schoonmaak op 31 mei van het dorpshuis toch met u te delen ... Naar Pagina >>

...↑

Archief

Alle Agenda pagina's van voltooide activiteiten.

...↑