• Zaterdag 3 juni - Oudpapier container De Jister
  • Zaterdag 17 juni: Nachtkaatsen met BBQ

Uitslag Albert Veldema partij te Brantgum - 21 mei 2023

Onder prachtige omstandigheden werd afgelopen zondag 21 mei de eerste kaatswedstrijd van dit seizoen gespeeld. 6 parturen op de lijst dus werd er begonnen in 2 poules van 3 parturen. In beide poules werd er flink gestreden om een plekje in de finale en doordat de parturen redelijk aan elkaar gewaagd waren resulteerde dit in spannende partijen.

Uiteindelijk ging het partuur van Durk Pieter Hiemstra, Thimo v/d Meulen en Jan Dirk Noordstra het in de finale opnemen tegen het partuur van Dirk Pieter v/d Schaaf, Sjolle v/d Schaaf en Ruurd Toren. Het werd een zeer spannende finale met bijna elk eerst een 6-6 aan de telegraaf. Uiteindelijk werd mede door het uitstekende opslagwerk van Ruurd de winst behaald door het partuur van DP v/d Schaaf cs.

De wedstrijd om de 3e prijs ging tussen Pieter Toren, Jelmer Smits en Janneke Posthuma en Marthijs Wolbers, Yvonne Postma en Jelle Auke Vrieswijk. De winst werd redelijk eenvoudig behaald door het partuur van M Wolbers cs.

Uitslag:
- 1e Dirk Pieter v/d Schaaf, Sjolle v/d Schaaf en Ruurd Toren
- 2e Durk Pieter Hiemstra, Thimo v/d Meulen en Jan Dirk Noordstra
- 3e Marthijs Wolbers, Yvonne Postma en Jelle Auke Vrieswijk

Onderzoek grafrecht onbekende rechthebbenden 07-03-2023 t/m 07-03-2028

geplaatst 24 april 2023 | Gemeente NoardEast-Fryslan

Van meerdere graven op de begraafplaatsen in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn we op zoek naar rechthebbenden, of nabestaanden van deze rechthebbenden. Van deze graven zijn de gegevens van de rechthebbende bij ons niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing in het verleden, of door het overlijden van de rechthebbende. We willen graag het grafrecht opnieuw toekennen of uitgeven om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden.

... lees verder op noardeast-fryslan.nl

Nieuwsbrief april - mei

NL-Doet Dorpshuis Brantgum

geplaatst 13 maart 2023 | Dorpshuis

Zaterdag 11 maart begonnen bewoners van Brantgum Foudgum en Waaxens met het Dorpsbelang en het Dorpshuisbestuur met koffie en oranjekoek.

Hierna is er flink opgeruimd en schoongemaakt in het kader van 'NL-Doet' met een mooi resultaat.

... lees verder/ bekijk foto's

Mantelzorg nieuws mei - juni 2023

het-bolwerk.eu

Agenda mei en juni

  • 23 mei Alzheimercafé. ‘Eten om niet te vergeten’. Let op; deze bijeenkomst is voor mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers.
  • 25 mei Kruidenwandeling in Noardburgum.
  • 6 juni Mantelzorgcafé i.s.m. NAHZorg Oenkerk en FAWAKA. Deze bijeenkomst is op aanvraag en naar aanleiding van de eerdere bijeenkomst met NAHZorg Oenkerk. Deze bijeenkomst is geschikt voor jongeren en volwassenen en is geschikt om als gezin bij te wonen.
  • 15 juni Workshop ‘Culinair met wilde kruiden’. In de nieuwsbrief staat een verkeerde datum vermeld, op het agendaoverzicht staat de juiste datum vermeld namelijk 15 juni.
  • 27 juni Alzheimercafé. Let op; deze bijeenkomst is voor mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers.
 

Wat kun je verder in deze nieuwsbrief verwachten;
Het verhaal van mantelzorgers in Dantumadiel. Zij kwamen het afgelopen jaar succesvol in actie en delen hun verhaal graag met jullie. Informatie over het provinciale mantelzorgweekend in Friesland. Een terugblik van de Bingo op 29 april. Deze werd door Fawaka georganiseerd in samenwerking met Kearn Welzijn en Stichting mijn Held.

 Oproep van de redactie
Wij zijn dringend op zoek naar versterking van onze redactie. Wij zoeken creatief talent in de vorm van een tekstschrijver en een beeldmaker. Wil je meer weten? Of jezelf aanmelden? Neem contact op met Baukje Brander, 0519-292223 of b.brander@het-bolwerk.eu

 Openingstijden Welzijn het Bolwerk
Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 – 16.00 uur. Ons algemene nummer is 0519-292223.

Programma Plusbus

bijgewerkt 26 december 2022

Afvalkalender Gemeente voortaan digitaal

geplaatst 13 oktober 2022 | Gemeente via Dorpsbelang

Welzijn het Bolwerk: Mantelzorgsteunpunt

geplaatst 19 juli 2022 | Welzijn het Bolwerk

Openingstijden Welzijn het Bolwerk
Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.30 u. Ons algemene nummer is 0519-292223.

Wil je contact met ons, dan kun je het Steunpunt Mantelzorg bereiken via:

  • Regio Dokkum en Dantumadiel: Baukje Brander 0519-292223 of b.brander@het-bolwerk.eu
  • Regio Ferwert en Kollum: Annet Boonstra 06-52091353 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl
  • Jonge mantelzorgers in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (FAWAKA): Baukje Brander en Lyan Bergsma 0519-292223 of b.brander@het-bolwerk.eu

het-bolwerk.eu/mantelzorgsteunpunt
het-bolwerk.eu/nieuws

Vitale Waddenkust

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

Gratis bibliotheek abonnement van 18-30 jaar

geplaatst 3 januari 2022 | De Bibliotheek Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed: met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar was de bibliotheek altijd al gratis. Maar nu kan een nog grotere groep kosteloos gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.

Waarom? Die vraag wordt ...

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Kuier fan Brantgum wandeltocht

Update april 2022

Nieuws van het bestuur van de Kuier fan Brantgum.
Het bestuur heeft de gehouden wandeltochten van de Kuier fan Brantgum eind maart 2022 geëvalueerd. De doelstelling was om door de wandeltochten zoveel mogelijk geld op te halen voor goede doelen, de gehouden wandeltochten vergden steeds meer inspanning van het bestuur en vrijwilligers. Helaas resulteerde dit niet in meer deelnemers van de wandeltochten, ook bleef er na alle inspanningen te weinig geld over om aan de goede doelen te kunnen geven.

Al met al heeft het bestuur van de Kuier fan Brantgum besloten om te stoppen met het organiseren van wandeltochten. Het geld wat nog in de pot stond is deels gegeven aan de Vereniging MS Friesland en De stichting hersentumoren.

Iedereen die meegeholpen heeft aan de Kuier fan Brantgum willen wij als bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet en ondersteuning.

Het bestuur Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

...
Kuier fan Brantgum
Wordt niet meer georganiseerd