28 augustus Kaatswedstrijd met zachte bal

geplaatst 10 augustus 2022

Vooraankondiging voor kaatswedstrijd met zachte bal op zondag 28 augustus 2022. Meer informatie volgt.

24 september Burendag

geplaatst 10 augustus 2022

Op 24 september 2022 viert Nederland voor de zestiende keer Burendag. Voorgaande jaren was het steeds een groot nationaal feest, waar elk jaar honderdduizenden buren aan meedoen. Samen ondernemen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maken en hen nader tot elkaar brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar in het vierde weekend van september gevierd.

Dit jaar willen we vanuit Het Bolwerk de Burendag extra onder de aandacht brengen. Tijdens de door Stichting Het Bolwerk georganiseerde buurtbakkies van 2021 is gebleken dat bijvoorbeeld een buurtvereniging de saamhorigheid in een buurt aanzienlijk versterkt en dat daardoor buurtgenoten elkaar eerder vinden wanneer ze elkaar nodig zijn. Ook gaven inwoners van de dorpen aan dat door de Covid-19 pandemie veel initiatieven en buurtverenigingen op een laag pitje zijn komen te staan. Zij missen de gezelligheid in de buurt.

De burendag kan een start zijn om jouw buurtvereniging opnieuw leven in te blazen en kennis te maken met de buurtgenoten!

Kun je extra inspiratie gebruiken? Kijk voor leuke voorbeelden, handige draaiboeken, downloads/tips op de site van burendag: https://www.burendag.nl Zo wordt Burendag een gegarandeerd succes!

Namens team Het Bolwerk: Henk Jaap Bakker, mienskipswurker

17 & 18 september Dorpsfeest

geplaatst 22 juli 2022 | Feestcommissie

Welzijn het Bolwerk: Mantelzorgkrant juli 2022

geplaatst 19 juli 2022 | Welzijn het Bolwerk

Beste lezer,
Hierbij ontvangt u van ons de mantelzorgkrant met daarin o.a. een uitgebreid gesprek met twee mantelzorgers over vrijheid en het gebrek aan vrijheid. Daarnaast leest u waar mantelzorgers zoal terecht kunnen voor ondersteuning en vragen.

Voor de jonge mantelzorgers is er een mooie terugblik te lezen over de Provinciale Fundag naar Wildlands op 18 juni j.l. In de fysiek verstuurde krant, hebben wij een extra bijlage toegevoegd namelijk; ‘8 praktische tips voor het voeren van een goed keukentafelgesprek’. Mocht u deze tipkaart niet in de brievenbus hebben ontvangen, dan kunt u deze alsnog bij ons aanvragen.

Studiekring Nijsgjirrich Dockum start 8 augustus in Bibliotheek Dokkum

geplaatst 19 juli 2022 | Bibliotheek Dokkum

Op maandag 8 augustus om 14.00 uur start de studiekring voor het eerst in Bibliotheek Dokkum. Eens per twee weken gaat een groep van 50-plussers met elkaar in gesprek over actualiteiten, eigen hobby’s en interesses. De insteek is om op een prettige manier geestelijk actief te blijven en kennis en ervaring met elkaar te delen. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Programma Plusbus juli-augustus 2022

geplaatst 19 juli 2022

Zondag 10 juli Sponsor KaatsPartij

geplaatst 1 juli 2022 | Kaatsvereniging Alles Aan De Hang

Kaatstraining op dinsdag avond

geplaatst 8 juni 2022

Op de dinsdagavond wordt er door de leden van de kaatsvereniging "ALLES AAN DE HANG" te Brantgum weer enthousiast getraind! Ook interesse om de kaatssport te leren kennen, weer op te frissen en lekker in beweging te zijn? Kom langs op de dinsdagavond aanvang 19.30 uur.

Oproep van Bogdan voor Olga uit Ukraïne

geplaatst 5 april 2022

Oproep gezocht onbeschreven ansichtkaarten

geplaatst 7 februari 2022 | via mail aan Dorpsbelang

Ik ben lichamelijk gehandicapt en ik verzamel onbeschreven kleurenansichtkaarten en zelfklevende stickers van steden, dorpen en buurtschappen in uw provincie. Heeft u wellicht dergelijke kaarten en stickers voor mij ?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank,

J.E. (Jos) Walraven

(antwoorden aan; kroosbliek @ ziggo.nl zonder spaties heeft u kaarten die u meteen wilt opsturen mail dan naar mail @ brantgum.com voor adres van Jos Walraven)

Vitale Waddenkust

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

Gratis bibliotheek abonnement van 18-30 jaar

geplaatst 3 januari 2022 | De Bibliotheek Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed: met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar was de bibliotheek altijd al gratis. Maar nu kan een nog grotere groep kosteloos gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.

Waarom? Die vraag wordt ...

Gezocht vrijwillige chauffeurs voor project Dag en Doen

geplaatst 26 december 2021 | Stichting Welzijn het Bolwerk

Beste vrijwilliger, Lijkt het u/ jou leuk om als chauffeur aan de slag te gaan? Wij zijn voor het project Dag en Doen op zoek naar vrijwilligers.

Dag!enDoen! is het nieuwste...

Herstel wegbewijzering looproute

geplaatst 27 november 2021 | Gemeente Noardeast-Fryslân

"Voor het geval jullie het nog niet al zelf hadden gezien, met dank aan de werkleider, ter info de bijlage (foto), de wegbewijzering is hersteld! Mei freonlike groetnis,
Durkje Boersma | Doarpe- en wikekoördinator, Gemeente Noardeast-Fryslân"

geplaatst 20 november 2021 | Gemeente Noardeast-Fryslân

geplaatst 15 september 2021 | Stichting Welzijn Het Bolwerk via Dorpsbelang

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Kuier fan Brantgum wandeltocht

Update april 2022

Nieuws van het bestuur van de Kuier fan Brantgum.
Het bestuur heeft de gehouden wandeltochten van de Kuier fan Brantgum eind maart 2022 geëvalueerd. De doelstelling was om door de wandeltochten zoveel mogelijk geld op te halen voor goede doelen, de gehouden wandeltochten vergden steeds meer inspanning van het bestuur en vrijwilligers. Helaas resulteerde dit niet in meer deelnemers van de wandeltochten, ook bleef er na alle inspanningen te weinig geld over om aan de goede doelen te kunnen geven.

Al met al heeft het bestuur van de Kuier fan Brantgum besloten om te stoppen met het organiseren van wandeltochten. Het geld wat nog in de pot stond is deels gegeven aan de Vereniging MS Friesland en De stichting hersentumoren.

Iedereen die meegeholpen heeft aan de Kuier fan Brantgum willen wij als bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet en ondersteuning.

Het bestuur Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

...
Kuier fan Brantgum
Wordt niet meer georganiseerd