Op deze pagina vindt u een overzicht met de uitslagen van alle stemlokalen in NoardEast Fryslan. Hieronder de directe link naar de processenverbaal van stembureau 12, De Terpring Brantgum. In het procesverbaal van 23 november is de uitslag verder gespecificeerd naar stemmen per kandidaat. In het procesverbaal van 22 november vindt u de aantallen per partij. (zie afbeelding voor pag14)

Nieuwsbrief december & januari

geplaats 26 november 2023

Afvalkalender Gemeente voortaan digitaal

geplaatst 13 oktober 2022 | Gemeente via Dorpsbelang

Vitale Waddenkust

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Onderzoek grafrecht onbekende rechthebbenden 07-03-2023 t/m 07-03-2028

geplaatst 24 april 2023 | Gemeente NoardEast-Fryslan

Van meerdere graven op de begraafplaatsen in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn we op zoek naar rechthebbenden, of nabestaanden van deze rechthebbenden. Van deze graven zijn de gegevens van de rechthebbende bij ons niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing in het verleden, of door het overlijden van de rechthebbende. We willen graag het grafrecht opnieuw toekennen of uitgeven om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden.

... lees verder op noardeast-fryslan.nl