• Donderdag 29 feb - HerenBiljart 20:00
  • Vrijdag 8 maart - Jaarvergadering Dorpshuis/Dorpsbelang
  • Zaterdag 9 maart - Kindermiddag 14:00-16:30
  • Zondag 10 maart - Hangouderen 16:00
  • Dinsdag 12 maart - Spelletjesavond 20:00
  • Woensdag 13 maart - THEMAMIDDAG in MFA Blija: Zorg bij overlijden, ondersteuning en uitvaart - Watse Elzinga & Liesbeth Vellinga.
  • Vrijdag 22 maart - Klaverjassen 20:00 uur
  • Zondag 24 maart - PaasKerkdienst 09:30
  • Donderdag 28 maart - HerenBiljart 20:00
  • Zaterdag 6 april - Tapas & Coctails 17:00uur

Vrijdag 8 maart - Jaarvergadering Dorpshuis/Dorpsbelang

geplaatst 28 februari 2024

Woensdag 13 maart ThemaMiddag

geplaatst 13 december 2023

Woensdag 13 maart - THEMAMIDDAG in MFA Blija: Zorg bij overlijden, ondersteuning en uitvaart - Watse Elzinga & Liesbeth Vellinga.

Flyer-themamiddagen 'zorg voor het leven' Holwerd Blija

Lees verder ..>>>

Vrijdag 22 maart - Klaverjassen Dorpshuis

geplaatst 28 februari 2024

Nieuwsbrief februari maart 2024

geplaats 25 januari 2024

Nieuwsbrief Brantgum voor februari en maart 2024

Zaterdag 6 april - Tapas & Coctails 17:00uur

geplaatst 28 februari 2024

Brantgum wint met Marthijs, Jelmer en Durk Pieter zaalkaatstoernooi in Holwert

geplaatst 13 januari 2024 | Kaatsvereniging

Foto van Brantgumer prijswinnaars zaalkaatstoernooi in Holwert. Op de foto Marthijs, Jelmer en Durk pieter. 2024 Zondag 13 januari was er van Kaatsfederatie Dongeradeel een zaalkaatstoernooi. Hierbij mocht Brantgum ook niet ontbreken. Marthijs Wolbers, Jelmer de Jong en Durk Pieter Hiemstra gingen als eersten de strijd aan.

Eerste partij koersend op 5-0 mar krekt 5-1, strakke opslag en degelijk blokje keren. De tweede partij 3-1 voor maar uiteindelijk na een spannende pot 5-5, 6-6 onderuit in een sportief onderonsje, maar op het scherpst van de snede.

Laatste partij 5-1 voor maar nog 2 eersten verspelen door degelijk opslagwerk Moarre-Ljussens, uiteindelijk door goed opslagwegwerk en een beslissende bal van Jelmer het perk in was het winstpunt en zorgde voor de krans en eervolle gravering op de wisseltrofee.

Afvalkalender Gemeente voortaan digitaal

geplaatst 13 oktober 2022 | Gemeente via Dorpsbelang

Vitale Waddenkust

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Onderzoek grafrecht onbekende rechthebbenden 07-03-2023 t/m 07-03-2028

geplaatst 24 april 2023 | Gemeente NoardEast-Fryslan

Van meerdere graven op de begraafplaatsen in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn we op zoek naar rechthebbenden, of nabestaanden van deze rechthebbenden. Van deze graven zijn de gegevens van de rechthebbende bij ons niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing in het verleden, of door het overlijden van de rechthebbende. We willen graag het grafrecht opnieuw toekennen of uitgeven om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden.

... lees verder op noardeast-fryslan.nl