Nieuwsbrief December

Geplaatst op 29 november 2019

 • Zat 30 november - Intocht Sinterklaas Zie tekening/flyer!
 • Maa 2 december -20:00 Energieplan - Dorpshuis
 • Vrij 6 december - 20:00 Oude en buitenlandse dansen
 • Don 12 december - Biljartavond Heren
 • Zon 15 december - 15:30 - 18:00 Hangouderen soos
 • Zon 22 december - 15:00 KerstConcert VocalGroup Stim - Kerk
 • Din 24 december - 19:00 Kerstdienst Kerk Brantgum
 • Din 24 december - ±20:30 "kerstsoos" dorpshuis, na afloop kerkdienst
 • Din 31 december - 19:00 Oudejaarsdienst Kerk Brantgum

...↑

Zat 30 november, Intocht Sinterklaas

Geplaatst op 9 november - Activiteitencommissie

...↑

Doe ook mee aan het Mienskipsenergieplan!

Geplaatst op 5 oktober 2019 - Dorpsbelang

Oproep: Doe ook mee aan het Mienskipsenergieplan!

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De gemeenten in Noordoost Fryslân werken daarom samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de lat hoog, zo ook in Brantgum, Waaxens en Foudgum.

Ook in Brantgum, Waaxens en Foudgum kan er actie worden ondernomen. Hoe kan het dorp energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets aan? Om hier een plan voor te maken biedt de Friese Milieu Federatie ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een MienskipsEnergiePlan voor Brantgum, Waaxens en Foudgum ! Dit plan is de visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie.

Om het plan vorm te geven wordt iedere inwoner van Brantgum, Waaxens en Foudgum uitgenodigd om mee te komen denken en discussiëren.

Daarom wordt u van harte uitgenodigd op: Maandag, 4 november om 20:00 uur, en maandag 2 december om 20:00 uur, in Dorpshuis “de Terpring”, Brantgum.

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact opnemen met:

 • Roely Wiersma
 • dorpsbelang@brantgum.com
 • 0519-561502

 • ...↑

DVD van "De lêste floed"

Geplaatst op 1 oktober 2019 - Iepenloftspul Brantgum

Er zijn in de aanloop naar de voorstelling en tijdens de voorstelling van ons stuk “De lêste floed" opnames gemaakt door Wytse Bijlstra uit Holwerd.

Wie belangstelling heeft voor de DVD à € 15,00 per stuk kan ze bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op ons IBAN NL45RABO 0191 6483 53 t.n.v. Stichting Iepenloftspul Brantgum. Vermeld duidelijk het aantal en je naam plus email adres!

Zodra ze klaar zijn kunnen ze in Brantgum worden opgehaald. Je krijgt daar dan nog een mailbericht over.

23 oktober 2019 - Nominaties voor De Lêtste Floed - Brantgum

...↑

Restauratie Noordfriese molens de Hond en Miedemûne van start

van Dorpsbelang

...↑

Nieuwsbrief stichting Fêste Grûn Dongeradiel

Udate februari 2019, van Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

...↑

Vragen, opmerkingen & ideeën

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën voor of over de website? Of heeft u een vraag, opmerking of idee in het algemeen belang, waarvoor u niet precies weet waar u die kwijt kunt? Ook die mag u op deze pagina achterlaten.

...↑