Nieuwsbrief December & Januari

Geplaatst op 29 november 2019 - bijgewerkt 29 december

Januari
Do 9 20:00 Biljartavond Heren
Vr 10 20:00 Oude & Buitenlandse Dansen
Zo 12 15:30 Hangouderen Soos
Za 18 16:00 Vrijwilligersavond Stampot
Do 23 20:00 Biljartavond Heren

18 Jan - Dorpshuis vrijwilligersavond met stampot

Geplaatst op 18 december

...↑

Subsidie voor 75 jaar vrijheid in Noardeast-Fryslân

Geplaatst op 12 december 2019 | Dorpsbelang

In 2020 gedenken we en vieren we 75 jaar vrijheid. In Nederland herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. De gemeente Noardeast-Fryslân laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan en stelt subsidie beschikbaar voor initiatiefnemers die een activiteit willen organiseren.

Via de website van de gemeente Noardeast-Fryslân kunnen initiatiefnemers van 6 december t/m 20 januari hun subsidieverzoek inleveren. Uiterlijk 31 januari 2020 krijgen de initiatiefnemers te horen of ze een subsidie ontvangen. Ook bijgaande formulier kan ingevuld worden door de initiatiefnemers.

Meer informatie? Meer informatie is te krijgen bij de evenementencoördinator Martine van der Kloet, m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl.

...↑

DVD van "De lêste floed"

Geplaatst op 1 oktober 2019 - Iepenloftspul Brantgum

Er zijn in de aanloop naar de voorstelling en tijdens de voorstelling van ons stuk “De lêste floed" opnames gemaakt door Wytse Bijlstra uit Holwerd.

Wie belangstelling heeft voor de DVD à € 15,00 per stuk kan ze bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op ons IBAN NL45RABO 0191 6483 53 t.n.v. Stichting Iepenloftspul Brantgum. Vermeld duidelijk het aantal en je naam plus email adres!

Zodra ze klaar zijn kunnen ze in Brantgum worden opgehaald. Je krijgt daar dan nog een mailbericht over.

23 oktober 2019 - Nominaties voor De Lêtste Floed - Brantgum

...↑

Restauratie Noordfriese molens de Hond en Miedemûne van start

van Dorpsbelang

...↑

Nieuwsbrief stichting Fêste Grûn Dongeradiel

Udate februari 2019, van Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

...↑

Vragen, opmerkingen & ideeën

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën voor of over de website? Of heeft u een vraag, opmerking of idee in het algemeen belang, waarvoor u niet precies weet waar u die kwijt kunt? Ook die mag u op deze pagina achterlaten.

...↑