Reactie van Dorpsbelang Waaxens over besluit College over spellingswijziging

Geplaatst 11 juni 2021 | Dorpsbelang

Hierbij ( in het Fries) de reactie van het dorp Waaxens. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen verspreiden onder alle politieke partijen in onze gemeente en aan het college willen sturen Unaniem willen alle inwoners de naam Waaxens behouden om meerdere redenen, dit is reeds eerder en ruim binnen de reactietijd aan het College van onze gemeente meegedeeld.

Wat is de democratie waard als er een mening gevraagd wordt en daar Unaniem een reactie op komt dat we geen spellingswijziging willen en dan het College die compleet negeert? Wij willen Waaxens blijven en zullen daar alles voor inzetten. We gaan er vanuit dat de raad van Noard East Fryslan dit college terugfluit op 8 juli in de gemeenteraadsvergadering.. Lees Verder ... >

...↑

15 juni Live uitzending Transitievisie Warmte van Noardeast-Fryslân RTV NOF

Geplaatst 11 juni 2021 | Gemeente via Dorpsbelang

Beste bestuurders van Dorpsbelangen in Noardeast-Fryslân,

Op 13 april jl. informeerden wij u via de mail over de routekaartsessies voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin stond dat in mei/juni een informatieavond voor inwoners wordt georganiseerd. Dit doen wij in de vorm van een live-uitzending.

Informatieavond 15 juni 2021 om 19.30 uur via een live-uitzending

De informatieavond over de Transitievisie Warmte van Noardeast-Fryslân wordt gecombineerd met informatie over Duurzame Energie. De live-uitzending wordt verzorgd door RTV NOF. Iedereen kan vanuit zijn eigen woonkamer deelnemen. Er is ruimte om meningen te delen. Ook kunnen vragen gesteld worden via Whatsapp.

Met vriendelijke groet,

Het Kernteam Transitievisie Warmte

Sander Elverdink,
Joke Heida
Lottie Kramer

...↑

Nieuwsbrieven stichting Fêste Grûn Noardeast Fryslân

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Vrijdag 14 mei 2021 :

Bij Burgum (Vermilion 11,5 miljard kuub) wordt gesproken over een bodemdaling van 32 cm als gevolg van gaswinning. Meer hierover onder Wetterskip wil gaswinning Burgum tegenhouden (Friesch Dagblad 8 april 2021).
Ter vergelijking :
Bij Anjum (NAM 30 miljard kuub) wordt een getal van 19 cm genoemd. Gezien de grootte van beide gasvelden zou men in Anjum een grotere bodemdaling verwachten dan in Burgum. Toch is dat niet het geval. De NAM is hierover om opheldering gevraagd.

  • Alweer enige tijd geleden (Friesch Dagblad 2 april 2021) liet de NAM zich kritisch uit over de kosten van schadeherstel aardbevingen ...→
  • Een verontrustende aardbeving bij Huizinge. Een bericht hierover van RTV Noord (28 april 2021) ...→
  • "Energietransitie moet worden gefinancierd uit gasopbrengst" Meer hierover in het Friesch Dagblad onder Noardeast-Fryslân wil vergunningstop gas ...→
  • Enkele weken geleden liet Fêste Grûn Noardeast-Fryslan een persbericht uitgaan welke in meerdere dag- of weekbladen is geplaatst. De inhoud van dit bericht kunt U inzien onder Feste Grun uit Omgevingsproces Ternaard ... →

Recentelijk zijn een tweetal brieven gestuurd naar
informateur dhr. H.D. Tjeenk Willink
1 - Brief van gezamenlijke overheden
2 - Brief van Landelijk Samenwerkingsverband Mijnbouw Winning-en Opslagvelden

Bron:Website Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

...↑

Simmer yn Fryslân

Geplaatst op 13 mei 2021

Ek dit jier komt Omrop Fryslân wer nei jim ta yn _Simmer yn Fryslân_. Fan 12 july ôf oant 3 septimber binne wy alle wurkdagen mei radio en telefyzje te finen yn in doarp, wyk of streek. Mei de hiele dei live bydragen op de radio en jûns op telefyzje yn _Simmer yn Fryslân_.

Dit jier kinne alle doarpen dy’t wat _nijsgjirrichs, oangripend of bysûnders ___ha har opjaan. Ut alle oanmeldingen sil de redaksje de ‘fakânsje rûte’ troch ús provinsje en har doarpen útstippelje.

Wolle jim meidwaan mei jim doarp? Plakken dy’t meidwaan wolle kinne har no opjaan mei it formulier op de site fan Omrop Fryslân. We wolle graach witte wat der yn it doarp spilet, wa’t der wenje en wat der te belibjen is. Ek dit jier dus wer de Simmer yn Fryslân-doarpetoer!

Liket it jim moai om jim doarp sjen te litten yn _Simmer yn Fryslân_? Jou jim dan gau op fia omropfryslan.nl/simmer

...↑

20 sep 19 sep 2021 - Kuier fan Brantgum

Het bestuur van de Kuier fan Brantgum heeft na veel nadenken en zoeken naar mogelijkheden toch besloten om de wandeltocht die gepland stond voor 20 september 2020 te verplaatsen naar. Zondag 19 september 2021.

De opzet en het zelfde goede doel MS blijft hetzelfde. Wij hopen dat we op Zondag 19 september 2021 weer onder normale omstandigheden de mooie wandeltocht kunnen organiseren en dat de wandelaars dan weer naar Brantgum komen om de tocht te wandelen en hierdoor een mooi bedrag voor het goede doel MS te realiseren. Namens het bestuur van de Kuier fan Brantgum. Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

Zondag 19 september 2021
Kuier fan Brantgum
Loop mee voor goede doel ziekte MS

...↑

18 juli - Omrop Fryslân op leechje oer 'De Trochgong Fan Jierren'

Geplaatst op 15 juli 2020 | Iepenloftspul Brantgum

Foto's van interview

Geert van Tuinen fan Omrop Fryslân komt sneontemiddei 18 july nei ’t Leechje yn Brantgum. Hy sil dêr prate mei in pear minsken fan it earste oere, oer ús iepenloftspul út 2000, ‘De trochgong fan jierren’. Dit hat allegear te krijen mei de weromblik op Simmer 2000.

Dit petear wurdt live útstjoerd op’e radio, túsken 14.00 en 15.00 oere (14.10 en 14.40 is de planning). Lammert Stellema, Baukje de Jager-van Hijum en Riekje Grijpstra sille Geert van Tuinen dan te wurd stean.

...↑