Aankondiging Onkruid borstelen gemeente ivm verplaatsen auto's

Geplaatst 20 april 2021| Gemeente via Dorpsbelang

Dinsdag 6 april is de gemeente gestart met een borstelronde door de gehele gemeente Noardeast Fryslan. Deze borstelronde zal ongeveer 3 tot 4 weken duren.

Aankondiging hiervan heeft al op de gemeentepagina in de huis aan huis krant plaats gevonden.

Omdat deze borstelronde voor het eerst in de gehele gemeente plaats vindt is het lastig om op voorhand een nauwkeurige planning aan te geven.

Hieronder het borstel schema/de planning, volgorde is van boven naar beneden. Het is niet precies vooraf aan te geven wanneer welk dorp aan de beurt is. Houdt daarom de website van de gemeente of deze pagina in de gaten. Op dinsdag 20 april is groep 1 (de groep die ook in Brantgum komt) in Ternaard. Dat betekend dat Brantgum, na Holwerd, nu bijna aan de beurt is.

van de gemeentepagina;
"..Om ervoor te zorgen dat wij alles goed onkruidvrij kunnen maken, vragen wij u of u de parkeerplaatsen in de straat zo veel mogelijk vrij te maken. De borstel- en veegwagen maken behoorlijk wat lawaai, waardoor u ze misschien wel de hoek om hoort komen. U kunt dan uw auto nog verplaatsen..."

...↑

Friese plaatsnamen in gemeente Noardeast-Fryslân.

Geplaatst 20 april 2021| Dorpsbelang

De bestuurders van deze gemeente willen de naam Waaxens wijzigen in de friese naam Waaksens. De dorpsbewoners mogen kiezen wat ze willen.

Het blijkt dat alle bewoners van Waaxens willen dat de naam blijft zoals die nu is: Waaxens.

Omdat er in de gemeente Súdwest-Fryslân ook al een plaats ligt die Waaksens heet, is kans op verwarring erg groot. Ook bij gebruik van navigatie is het risico op verkeerd aanklikken van de plaatsnaam groot en dan zit je wel 3 kwartier rijden van de juiste bestemming.

Het is bij begrafenissen voorgekomen dat men hierdoor te laat kwam, en ook bezoekers voor de inwoners hebben hier wel eens mee te maken.

Bij agrarische bedrijven in ons dorp komt het voor dat leveranciers in Waaksens het betreffende bedrijf zoeken , terwijl ze in Waaxens moeten zijn. En dit is natuurlijk van zakelijk belang.

Een argument is ook dat een Friese plaatsnaam niet perse het gebruik van de Friese taal bevordert. De inwoners van Waaxens voelen zich thuis bij deze naam, WIJ WILLEN GEEN ANDERE NAAM VOOR ONS DORP!!!

Dorpsbelang Brantgum, Waaxens, Foudgum

...↑

Transitievisie Warmte voor Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (Aardgasvrij agenda)

Geplaatst 8 april 2021| Dorpsbelang

Graag gaan wij met u in gesprek over de Transitievisie Warmte voor de Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Daarom nodigen wij u uit voor een digitale bijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld om informatie uit te wisselen en inzicht te krijgen in de mogelijkheden waar we samen kunnen optrekken. Voor deze bijeenkomst hebben we energiecoöperaties, dorpen en organisaties in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel uitgenodigd, die bezig zijn met de warmtetransitie.

Wanneer
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 20 april (19.30-21.00 uur) via Microsoft Teams.

Wat is de Transitievisie Warmte?
Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Dit document maakt inzichtelijk hoe de gebouwen in onze gemeenten zonder aardgas verwarmd kunnen worden. En met welke wijken of buurten wij als eerste samen een uitvoeringsplan gaan opstellen.

Uw bijdrage is belangrijk
We verzamelen op dit moment informatie en input voor de Transitievisie Warmte van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. In dit proces betrekken wij u graag en is uw bijdrage belangrijk. We willen namelijk aansluiten op wat er speelt binnen de dorpen en wijken. Daar hebben we uw kennis bij nodig.

Mogelijk neemt u ook deel aan de routekaartsessies. Tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond 20 april willen we samen met u de uitkomsten van de routekaartsessies verder uitwerken.

Agenda van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is informatie-uitwisseling en inzicht krijgen in de mogelijkheden waar we samen kunnen optrekken.

Het programma in hoofdlijnen is als volgt:

  • Welkom en introductie
  • Delen van de stand van zaken inhoud en proces (presentatie warmtetransitie)
  • Samen in gesprek over:
  • Wat vindt u belangrijk in de warmtetransitie?
  • Waar in de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden inmiddels de eerste stappen naar aardgasvrij gemaakt?
  • Waar ziet u (koppel)kansen en mogelijkheden om samen op te trekken, incl. wederzijdse verwachtingen?
  • Waar ervaart u (mogelijke) belemmeringen?
  • Inventariseren benodigdheden en procesafspraken voor het vervolg en afsluiting

Aanmelden
U kunt zich via Deze Link aanmelden voor de bijeenkomst van de meedenkgroep. Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst.

We kijken uit naar een prettige, inspirerende en waardevolle bijeenkomst. Hopelijk tot 20 april!

Met vriendelijke groet,

Het Kernteam Transitievisie Warmte

Sander Elverdink, Joke Heida, Lottie Kramer

...↑

Vervanging bomen Ids Wiersmastrjitte

Geplaatst op 16 december 2020 bijgewerkt 5 maart 2021| Gemeente via Dorpsbelang

De bomen die tussen het fietspad en de hoofdweg aan de Ids Wiersmastrjitte staan zijn in een dusdanige slechte conditie dat wij besloten hebben ze te rooien. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt.

De huidige bomen worden vervangen door Ulmus 'Rebona' [iep] Een iep soort die resistent is tegen iepziekte. De werkzaamheden hieraan zullen deze winterperiode plaatsvinden.

Met vriendelijke groet/Mei freonlyke groetnis,

J.Tjeerdsma
BOR medewerker Gemeente Noardeast-fryslân

...↑

Nieuwsbrieven stichting Fêste Grûn Noardeast Fryslân

Update juli 2020, van Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

...↑

20 sep 19 sep 2021 - Kuier fan Brantgum

Het bestuur van de Kuier fan Brantgum heeft na veel nadenken en zoeken naar mogelijkheden toch besloten om de wandeltocht die gepland stond voor 20 september 2020 te verplaatsen naar. Zondag 19 september 2021.

De opzet en het zelfde goede doel MS blijft hetzelfde. Wij hopen dat we op Zondag 19 september 2021 weer onder normale omstandigheden de mooie wandeltocht kunnen organiseren en dat de wandelaars dan weer naar Brantgum komen om de tocht te wandelen en hierdoor een mooi bedrag voor het goede doel MS te realiseren. Namens het bestuur van de Kuier fan Brantgum. Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

Zondag 19 september 2021
Kuier fan Brantgum
Loop mee voor goede doel ziekte MS

...↑

18 juli - Omrop Fryslân op leechje oer 'De Trochgong Fan Jierren'

Geplaatst op 15 juli 2020 | Iepenloftspul Brantgum

Foto's van interview

Geert van Tuinen fan Omrop Fryslân komt sneontemiddei 18 july nei ’t Leechje yn Brantgum. Hy sil dêr prate mei in pear minsken fan it earste oere, oer ús iepenloftspul út 2000, ‘De trochgong fan jierren’. Dit hat allegear te krijen mei de weromblik op Simmer 2000.

Dit petear wurdt live útstjoerd op’e radio, túsken 14.00 en 15.00 oere (14.10 en 14.40 is de planning). Lammert Stellema, Baukje de Jager-van Hijum en Riekje Grijpstra sille Geert van Tuinen dan te wurd stean.

...↑