17 maart jaarvergadering Dorpsbelang & Dorpshuisbestuur

Vrijdag 17 maart
Vergadering Dorpsbelang & Dorpshuis
Aanvang 20:00uur
Iedereen van harte uitgenodigd!

...↑

NL-Doet Dorpshuis Brantgum

geplaatst 13 maart 2023 | Dorpshuis

Zaterdag 11 maart begonnen bewoners van Brantgum Foudgum en Waaxens met het Dorpsbelang en het Dorpshuisbestuur met koffie en oranjekoek.

Hierna is er flink opgeruimd en schoongemaakt in het kader van 'NL-Doet' met een mooi resultaat.

... lees verder/ bekijk foto's

...↑

Mantelzorg Webinar 20 maart - Het Bolwerk

het-bolwerk.eu

  • 8 maart: Mantelzorgcafé Plus op 8 maart met een familie-ervaringsdeskundige van de GGZ. ...
  • 20 maart: Webinar Mantelzorg en positieve gezondheid ...
  • Nieuwsbrief februari maart

Nieuwsbrief februari-maart

Programma Plusbus

bijgewerkt 26 december 2022

Afvalkalender Gemeente voortaan digitaal

geplaatst 13 oktober 2022 | Gemeente via Dorpsbelang

Welzijn het Bolwerk: Mantelzorgsteunpunt

geplaatst 19 juli 2022 | Welzijn het Bolwerk

Openingstijden Welzijn het Bolwerk
Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.30 u. Ons algemene nummer is 0519-292223.

Wil je contact met ons, dan kun je het Steunpunt Mantelzorg bereiken via:

  • Regio Dokkum en Dantumadiel: Baukje Brander 0519-292223 of b.brander@het-bolwerk.eu
  • Regio Ferwert en Kollum: Annet Boonstra 06-52091353 of a.boonstra@timpaanwelzijn.nl
  • Jonge mantelzorgers in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (FAWAKA): Baukje Brander en Lyan Bergsma 0519-292223 of b.brander@het-bolwerk.eu

het-bolwerk.eu/mantelzorgsteunpunt
het-bolwerk.eu/nieuws

Vitale Waddenkust

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

Gratis bibliotheek abonnement van 18-30 jaar

geplaatst 3 januari 2022 | De Bibliotheek Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed: met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar was de bibliotheek altijd al gratis. Maar nu kan een nog grotere groep kosteloos gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.

Waarom? Die vraag wordt ...

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Kuier fan Brantgum wandeltocht

Update april 2022

Nieuws van het bestuur van de Kuier fan Brantgum.
Het bestuur heeft de gehouden wandeltochten van de Kuier fan Brantgum eind maart 2022 geëvalueerd. De doelstelling was om door de wandeltochten zoveel mogelijk geld op te halen voor goede doelen, de gehouden wandeltochten vergden steeds meer inspanning van het bestuur en vrijwilligers. Helaas resulteerde dit niet in meer deelnemers van de wandeltochten, ook bleef er na alle inspanningen te weinig geld over om aan de goede doelen te kunnen geven.

Al met al heeft het bestuur van de Kuier fan Brantgum besloten om te stoppen met het organiseren van wandeltochten. Het geld wat nog in de pot stond is deels gegeven aan de Vereniging MS Friesland en De stichting hersentumoren.

Iedereen die meegeholpen heeft aan de Kuier fan Brantgum willen wij als bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet en ondersteuning.

Het bestuur Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

...
Kuier fan Brantgum
Wordt niet meer georganiseerd