Uitnodiging Heropening Kerk Waaxens

foto van kerk te Waaxens In augustus 2022 is de restauratie van de Sint-Thomas kerk te Waaxens voltooid.

De kerk is door de eeuwen heen diverse malen opgeknapt en gerestaureerd en met de laatste restauratie voldoet de kerk aan de eisen van de tijd.

Om te tonen hoe deze kerk is aangepast, nodigen wij u van harte uit voor de heropening. Deze vindt plaats op zondag 23 juni 2024 van 14:00 uur tot 17:00 uur.

De voorzitter doet een woordje, er zijn foto's te bekijken, er staat een hapje en drankje voor u klaar en u kunt de kerk bewonderen.

Parkeren kan op de parallelweg.

Wilt u aangeven of u komt en met hoeveel personen? Dit kan via roely_w@hotmail.com

Stichting Sileann
Hervormde Gemeente Waaxens-Brantgum
Poelewei 3, 9152 AA Waaxens

Zondag 15 juni Nachtkaatsen

Kaatsvereniging ALLES AAN DE HANG te Brantgum.
Organiseert op zaterdag 15 juni 2024 om 19.00 uur.  NACHTKEATSEN met ZACHTE bal (voor dames en heren vanaf 13 jaar). 

De verlichting voor deze avond wordt beschikbaar gesteld door: LUTINE/FOODMASTER te Dokkum 
De prijzen voor deze partij worden beschikbaar gesteld door: INTERSPORT te Dokkum 

Opgave tot en met woensdagavond 12 juni 2024 (20.00 uur) bij een bestuurslid.  Of via de mail kaatsclub.brantgum@hotmail.com  Een hapje en drankje is verkrijgbaar voor eigen rekening.
 Inleg: leden € 3.00 p.p. / niet leden € 6.00 p.p.  Graag de inleg voor aanvang van de wedstrijd betalen bij een bestuurslid. 

Dirk-Pieter v/d S., Sjoerdtje, Hendrika, Marthijs, Durk-Pieter H..

Programma Plusbus

geplaatst 6 juni 2024 |

Door interne miscommunicatie is het boekje veel te laat online gekomen, waarvoor excuses.

Zondag 26 mei - Albert Veldema Partij - Kaatsen

Kaatsvereniging

prijswinnaars Albert Veldema PartijZondag 26 mei j.l. was het tijd voor de eerste kaatspartij van 2024 te Brantgum. 4 parturen streden in een kleine competitie met elkaar om de prijzen. Na de eerste omloop met een partij waarin het partuur van Marthijs Wolbers c.s. sterk terug kwam van een 5-1 achterstand naar 5-5 en 6-6 maar toch verloren was er nog van alles mogelijk.

Ook na de 2e omloop waarin Pieter Toren c.s. verloren van Durk P Hiemstra c.s. en Marthijs Wolbers c.s. wonnen van Rick v/d Meer c.s. waren er nog drie parturen die aanspraak maakten op zowel de 1e als de 2e prijs.

Marthijs Wolbers c.s. waren in de 3e omloop lang niet opgewassen tegen het nagenoeg foutloze partuur van DP Hiemstra c.s. en verloren met 5-0 en 6-6. P Toren c.s. wonnen hun partij en wisten zo nog beslag te leggen op de 2e prijs.

Al met al een mooie kaatsmiddag met 1 stevige bui aan het eind van de middag wat de pret niet mocht drukken. Dit resulteerde in de volgende uitslag:

  • 1e prijs Durk Pieter Hiemstra, Sjolle v/d Schaaf en Dikkie Hiemstra
  • 2e prijs Pieter Toren, Thimo v/d Meulen en Pieter Kooistra
Tot 15 juni bij het nachtkaatsen.

prijswinnaars Albert Veldema Partij

Nieuwsbrief april 2024

geplaatst 9 april 2024

nieuwsbrief april 2024

Brantgum wint met Marthijs, Jelmer en Durk Pieter zaalkaatstoernooi in Holwert

geplaatst 13 januari 2024 | Kaatsvereniging

Foto van Brantgumer prijswinnaars zaalkaatstoernooi in Holwert. Op de foto Marthijs, Jelmer en Durk pieter. 2024 Zondag 13 januari was er van Kaatsfederatie Dongeradeel een zaalkaatstoernooi. Hierbij mocht Brantgum ook niet ontbreken. Marthijs Wolbers, Jelmer de Jong en Durk Pieter Hiemstra gingen als eersten de strijd aan.

Eerste partij koersend op 5-0 mar krekt 5-1, strakke opslag en degelijk blokje keren. De tweede partij 3-1 voor maar uiteindelijk na een spannende pot 5-5, 6-6 onderuit in een sportief onderonsje, maar op het scherpst van de snede.

Laatste partij 5-1 voor maar nog 2 eersten verspelen door degelijk opslagwerk Moarre-Ljussens, uiteindelijk door goed opslagwegwerk en een beslissende bal van Jelmer het perk in was het winstpunt en zorgde voor de krans en eervolle gravering op de wisseltrofee.

Afvalkalender Gemeente voortaan digitaal

geplaatst 13 oktober 2022 | Gemeente via Dorpsbelang

Vitale Waddenkust

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Onderzoek grafrecht onbekende rechthebbenden 07-03-2023 t/m 07-03-2028

geplaatst 24 april 2023 | Gemeente NoardEast-Fryslan

Van meerdere graven op de begraafplaatsen in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn we op zoek naar rechthebbenden, of nabestaanden van deze rechthebbenden. Van deze graven zijn de gegevens van de rechthebbende bij ons niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing in het verleden, of door het overlijden van de rechthebbende. We willen graag het grafrecht opnieuw toekennen of uitgeven om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden.

... lees verder op noardeast-fryslan.nl