Uitslag Feestkaatsen 18 september 2022

Na een zaterdag boordevol met activiteiten voor jong en oud en een super gezellige feestavond in het Dorpshuis, was het zondag tijd om de kater er even uit te lopen op het kaatsveld. Qua weer leek het in de vroege ochtend nog nergens naar, maar zodra de eerste lijnen werden gelegd werd het mooi droog.

Maar liefst 12 parturen op de lijst dus dat beloofde een lange middag te worden. De 1e omloop werd er begonnen met een spel gelijk aan de telegraaf en dat zorgde er voor dat het mooi vlot doorliep. Voor sommige parturen ging dit allemaal wat te snel en zaten ze binnen 20 minuten alweer aan de koffie, maar er werden ook al spannende partijen verkaatst met alles aan de hang.

Iedereen kon sowieso 2x kaatsen omdat er ook een verliezersronde was. De 2e omloop werd er met een schone telegraaf gestart en werden er ook weer mooie partijen gespeeld. Toch bleken er al een paar parturen wat sterker dan de rest en dat vertaalde zich uiteindelijk in het volgende resultaat:

  • 1e prijs winnaarsronde Jelmer de Jong / Jelmer Smits / Sjolle Dijkstra
  • 2e prijs winnaarsronde Sytze Aagtjens / Nico Timmermans / Dikkie Hiemstra
  • 1e prijs verliezersronde Durk Pieter Hiemstra / Tineke Hiemstra / Janneke Posthuma
  • 2e prijs verliezersronde Jitze Grijpstra / Hylke Drost / Roy Mulder

Al met al een geslaagde middag. Iedereen bedankt voor de inzet en tot volgend seizoen.

17 & 18 september Dorpsfeest

geplaatst 22 juli 2022 | Feestcommissie

Foto's Dorpsfeest

24 september Burendag

geplaatst 10 augustus 2022

Op 24 september 2022 viert Nederland voor de zestiende keer Burendag. Voorgaande jaren was het steeds een groot nationaal feest, waar elk jaar honderdduizenden buren aan meedoen. Samen ondernemen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maken en hen nader tot elkaar brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar in het vierde weekend van september gevierd.

9 oktober - Hangouderen

Zondag 9 oktober
Hangouderen
vanaf 16:00 uur
Dorpshuis
Lammert Stellema Zaal

27 oktober - 20:00uur Theatervoorstelling Bijke

Donderdag 27 oktober
Theatervoorstelling 'Bijke'
20:00uur Dorpshuis - Brantgum

Joke Tjalsma en Theun Plantinga in een voorstelling over samen zijn en alleen zijn.

Eén hond die twee mensen samenbrengt.

Agnes woont al jaren op hetzelfde buurtje als René, maar niemand heeft een idee waarmee zij zich bezig houdt. Ze leeft erg teruggetrokken en afgezonderd. Agnes bemoeit zich met niemand en ze laat zich nooit buiten zien. Als haar hond Bijke op een dag zijn aandacht trekt, vindt René Agnes languit liggend in de keuken. Hij is nog maar net op tijd. Agnes wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zo belandt Bijke bij René.

Na de grote succesvoorstellingen `Wat Soesto’, `It wie op in simmerjûn’ en `Feteranen’ gaat de nieuwste voorstelling van Pier21, `Bijke’, op 14 oktober 2022 in première en is daarna overal in Fryslân te zien. Een nieuw project van het succesvolle theaterduo Jos Thie (regie) en Bouke Oldenhof (tekst). Nu over eenzaamheid. Met Joke Tjalsma (`It wie op in simmerjûn’ en `Marijke Muoi’) en Theun Plantinga (`Kneppelfreed’ en `Titus’). En met Bobbie als speciale gast in de titelrol.

www.pier21.nl/voorstelling/bijke

Cursus ‘Is geloven nog wel van deze tijd?’

geplaatst 19 augustus 2022 | Ds. K. van Wijngaarden

Misschien hoort u mensen wel eens iets zeggen over geloven en de tijd waarin wij leven. Misschien heb je zelf ook wel vragen over God, over Jezus, over geloven en de kerk? Die vragen zijn er altijd al geweest. Daarom hopen we vanaf oktober, bij voldoende deelnemers, een nieuwe cursus hierover te kunnen beginnen.

Zou je meer willen weten over geloof? Het ontstaan van het christendom, wat er geloofd wordt of juist niet geloofd wordt, de kenmerken en waarden van het christendom, waarom er zoveel verschillende kerken zijn, hoe de kerk is georganiseerd, wat haar dromen zijn en de verschillende vormen van doop? Dan is deze kennismakingscursus iets voor u/jou. In 4 avonden word je meegenomen naar deze onderwerpen. Zo krijg je in korte tijd veel te horen over geloof en eeuwenlang kerk-zijn en ontdek je de uitdagingen van de kerk van de 21e eeuw.

Welzijn het Bolwerk: Mantelzorgkrant juli 2022

geplaatst 19 juli 2022 | Welzijn het Bolwerk

Beste lezer,
Hierbij ontvangt u van ons de mantelzorgkrant met daarin o.a. een uitgebreid gesprek met twee mantelzorgers over vrijheid en het gebrek aan vrijheid. Daarnaast leest u waar mantelzorgers zoal terecht kunnen voor ondersteuning en vragen.

Voor de jonge mantelzorgers is er een mooie terugblik te lezen over de Provinciale Fundag naar Wildlands op 18 juni j.l. In de fysiek verstuurde krant, hebben wij een extra bijlage toegevoegd namelijk; ‘8 praktische tips voor het voeren van een goed keukentafelgesprek’. Mocht u deze tipkaart niet in de brievenbus hebben ontvangen, dan kunt u deze alsnog bij ons aanvragen.

Studiekring Nijsgjirrich Dockum start 8 augustus in Bibliotheek Dokkum

geplaatst 19 juli 2022 | Bibliotheek Dokkum

Op maandag 8 augustus om 14.00 uur start de studiekring voor het eerst in Bibliotheek Dokkum. Eens per twee weken gaat een groep van 50-plussers met elkaar in gesprek over actualiteiten, eigen hobby’s en interesses. De insteek is om op een prettige manier geestelijk actief te blijven en kennis en ervaring met elkaar te delen. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Programma Plusbus juli-augustus 2022

geplaatst 19 juli 2022

Zondag 10 juli Sponsor KaatsPartij

geplaatst 1 juli 2022 | Kaatsvereniging Alles Aan De Hang

Kaatstraining op dinsdag avond

geplaatst 8 juni 2022

Op de dinsdagavond wordt er door de leden van de kaatsvereniging "ALLES AAN DE HANG" te Brantgum weer enthousiast getraind! Ook interesse om de kaatssport te leren kennen, weer op te frissen en lekker in beweging te zijn? Kom langs op de dinsdagavond aanvang 19.30 uur.

Oproep van Bogdan voor Olga uit Ukraïne

geplaatst 5 april 2022

Oproep gezocht onbeschreven ansichtkaarten

geplaatst 7 februari 2022 | via mail aan Dorpsbelang

Ik ben lichamelijk gehandicapt en ik verzamel onbeschreven kleurenansichtkaarten en zelfklevende stickers van steden, dorpen en buurtschappen in uw provincie. Heeft u wellicht dergelijke kaarten en stickers voor mij ?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank,

J.E. (Jos) Walraven

(antwoorden aan; kroosbliek @ ziggo.nl zonder spaties heeft u kaarten die u meteen wilt opsturen mail dan naar mail @ brantgum.com voor adres van Jos Walraven)

Vitale Waddenkust

geplaatst 23 januari 2022 | via Dorpsbelang

De Stichting Vitale Waddenkust is een vrijwilligers organisatie en wil de leefbaarheid aan de Waddenkust versterken door middel van nieuwe initiatieven en bestaande zaken te verbinden. Op de diverse pagina’s vind u informatie en documentatie die dat doel nastreven.

Welke uitdaging ziet de Vitale Waddenkunst voor deze regio?
In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is ...>> Lees verder op vitalewaddenkust.nl

Gratis bibliotheek abonnement van 18-30 jaar

geplaatst 3 januari 2022 | De Bibliotheek Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed: met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar was de bibliotheek altijd al gratis. Maar nu kan een nog grotere groep kosteloos gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.

Waarom? Die vraag wordt ...

Gezocht vrijwillige chauffeurs voor project Dag en Doen

geplaatst 26 december 2021 | Stichting Welzijn het Bolwerk

Beste vrijwilliger, Lijkt het u/ jou leuk om als chauffeur aan de slag te gaan? Wij zijn voor het project Dag en Doen op zoek naar vrijwilligers.

Dag!enDoen! is het nieuwste...

Herstel wegbewijzering looproute

geplaatst 27 november 2021 | Gemeente Noardeast-Fryslân

"Voor het geval jullie het nog niet al zelf hadden gezien, met dank aan de werkleider, ter info de bijlage (foto), de wegbewijzering is hersteld! Mei freonlike groetnis,
Durkje Boersma | Doarpe- en wikekoördinator, Gemeente Noardeast-Fryslân"

geplaatst 20 november 2021 | Gemeente Noardeast-Fryslân

geplaatst 15 september 2021 | Stichting Welzijn Het Bolwerk via Dorpsbelang

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Kuier fan Brantgum wandeltocht

Update april 2022

Nieuws van het bestuur van de Kuier fan Brantgum.
Het bestuur heeft de gehouden wandeltochten van de Kuier fan Brantgum eind maart 2022 geëvalueerd. De doelstelling was om door de wandeltochten zoveel mogelijk geld op te halen voor goede doelen, de gehouden wandeltochten vergden steeds meer inspanning van het bestuur en vrijwilligers. Helaas resulteerde dit niet in meer deelnemers van de wandeltochten, ook bleef er na alle inspanningen te weinig geld over om aan de goede doelen te kunnen geven.

Al met al heeft het bestuur van de Kuier fan Brantgum besloten om te stoppen met het organiseren van wandeltochten. Het geld wat nog in de pot stond is deels gegeven aan de Vereniging MS Friesland en De stichting hersentumoren.

Iedereen die meegeholpen heeft aan de Kuier fan Brantgum willen wij als bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet en ondersteuning.

Het bestuur Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

...
Kuier fan Brantgum
Wordt niet meer georganiseerd