Herstel wegbewijzering looproute

geplaatst 27 november 2021 | Gemeente Noardeast-Fryslân

"Voor het geval jullie het nog niet al zelf hadden gezien, met dank aan de werkleider, ter info de bijlage (foto), de wegbewijzering is hersteld! Mei freonlike groetnis,
Durkje Boersma | Doarpe- en wikekoördinator, Gemeente Noardeast-Fryslân"

Stoppen service gras- en bladbakken

geplaatst 20 november 2021

Hierbij delen wij u mee dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om per ingang van 2022 te stoppen met de extra service van gras- en bladbakken in voormalig Dongeradeel.

Binnen de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân werd alleen in voormalig Dongeradeel gebruik gemaakt van deze extra service. In de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. was dit niet het geval. Om alle inwoners dezelfde service te bieden moest de keuze worden gemaakt om of in de gehele gemeente Noardeast Fryslân grasbakken in te voeren of om te stoppen met deze service in voormalig Dongeradeel.

De grasbakken in voormalig Dongeradeel zijn destijds mede ingevoerd omdat in voormalig Dongeradeel (nog) gebruik werd gemaakt van een kleine 140 liter gft-container. Voor huishoudens met grotere tuinen was deze container in het zomerseizoen niet altijd toereikend. De afgelopen weken hebben alle huishoudens in Noardeast-Fryslân nieuwe 240 liter gft- en restafvalcontainers gekregen. Voor de huishoudens in voormalig Dongeradeel is de capaciteit van de gft-container hiermee bijna verdubbeld. Nu alle huishoudens beschikken over een 240 liter gft-container, is volgens het college de extra service van grasbakken niet meer nodig. Daarom stoppen we per 2022 met deze gras- en bladbakken. De betreffende locaties worden aan het einde van het seizoen opgeruimd.

Huishoudens kunnen, naast het gebruik van hun gft-container, voor het (gratis) wegbrengen van (grof) tuinafval terecht op onze milieustraten. Het kan gebeuren dat een huishoudens, ondanks de grotere gft-container, toch nog onvoldoende capaciteit heeft voor hun gft. In dat geval kunnen huishoudens bij de gemeente een extra gft-container aanvragen. De kosten voor een extra gft-container zijn €16,68 per jaar.

PlusBus Programma oktober / november 2021

geplaatst 11 oktober 2021

okt-nov-2021-plusbusboekje.pdf

Oktober = Stoptober

geplaatst 15 september | Stichting Welzijn Het Bolwerk via Dorpsbelang

Oktober = Stoptober
De maand oktober staat ook dit jaar weer in het teken van Stoptober. Vanaf 1 oktober gaan vele Friezen weer de uitdaging aan om 28 dagen te stoppen met roken, jij ook?

Waarom 28 dagen?
Uit onderzoek blijkt dat 28 dagen nét lang genoeg is om te ervaren wat de positieve effecten zijn van stoppen met roken. De meeste ontwenningsverschijnselen zijn dan achter de rug. Bovendien is een periode van 28 dagen goed te overzien. Ook is de kans om blijvend te stoppen met roken maar liefst vijf keer groter als je het 28 dagen volhoudt dan wanneer je die 28 dagen niet haalt.

Het succes van Stoptober
Het geheim zit hem in de positieve aanpak en de steun die Stoptober biedt via de Stoptober-app. De afgelopen jaren hebben geleerd dat die positieve aanpak, de steun via de app én van andere stoppers het verschil maken.

Grijp jij deze kans om te stoppen met roken, meld je dan nu aan via Doe mee - Stoptober en ga samen met vele anderen de uitdaging aan om in oktober 28 dagen niet te roken!

Ondersteuning bij het stoppen
Wil jij ook stoppen, maar zou je daarbij graag ondersteuning willen van een stoppen-met-roken-coach? Neem dan contact op met het Stoppunt van de GGD Fryslân via een mail naar stoppenmetroken@ggdfryslan.nl of telefonisch via 088-2299444. Daar ga jij, met goede begeleiding van één van de zes stoppen-met-roken-coaches, namelijk op weg naar een rookvrij leven!

Met vriendelijke groet,
Reina Hes , msw - Mienskipswurker
www.het-bolwerk.eu

Aandachtgebieden: Samenlevingsopbouwwerk , Ouderen/volwassenen, Armoede en sociale uitsluiting en Mantelzorg
Werkdagen ; maandag t/m donderdag
Stichting Welzijn Het Bolwerk ferbynt en beweecht minsken

Nieuwsbrieven stichting Fêste Grûn Noardeast Fryslân

Update mei 2021 | Stichting Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

Vrijdag 14 mei 2021 :

Bij Burgum (Vermilion 11,5 miljard kuub) wordt gesproken over een bodemdaling van 32 cm als gevolg van gaswinning. Meer hierover onder Wetterskip wil gaswinning Burgum tegenhouden (Friesch Dagblad 8 april 2021).
Ter vergelijking :
Bij Anjum (NAM 30 miljard kuub) wordt een getal van 19 cm genoemd. Gezien de grootte van beide gasvelden zou men in Anjum een grotere bodemdaling verwachten dan in Burgum. Toch is dat niet het geval. De NAM is hierover om opheldering gevraagd.

  • Alweer enige tijd geleden (Friesch Dagblad 2 april 2021) liet de NAM zich kritisch uit over de kosten van schadeherstel aardbevingen ...→
  • Een verontrustende aardbeving bij Huizinge. Een bericht hierover van RTV Noord (28 april 2021) ...→
  • "Energietransitie moet worden gefinancierd uit gasopbrengst" Meer hierover in het Friesch Dagblad onder Noardeast-Fryslân wil vergunningstop gas ...→
  • Enkele weken geleden liet Fêste Grûn Noardeast-Fryslan een persbericht uitgaan welke in meerdere dag- of weekbladen is geplaatst. De inhoud van dit bericht kunt U inzien onder Feste Grun uit Omgevingsproces Ternaard ... →

Recentelijk zijn een tweetal brieven gestuurd naar
informateur dhr. H.D. Tjeenk Willink
1 - Brief van gezamenlijke overheden
2 - Brief van Landelijk Samenwerkingsverband Mijnbouw Winning-en Opslagvelden

Bron:Website Fêste Grûn Noardeast-Fryslân

September 2022 - Kuier fan Brantgum

Het bestuur van de Kuier fan Brantgum heeft na veel nadenken en zoeken naar mogelijkheden toch besloten om de wandeltocht die gepland stond voor 2020 en 2021 nu te plannen voor september 2022.

De opzet en het zelfde goede doel MS blijft hetzelfde. Wij hopen dat we in september 2022 weer onder normale omstandigheden de mooie wandeltocht kunnen organiseren en dat de wandelaars dan weer naar Brantgum komen om de tocht te wandelen en hierdoor een mooi bedrag voor het goede doel MS te realiseren. Namens het bestuur van de Kuier fan Brantgum. Voorzitter Anne Bouma.

https://www.facebook.com/wandeltochten

september 2022
Kuier fan Brantgum
Loop mee voor goede doel ziekte MS